กลุ่มสาระฯบาลี

นายกิตติพัฒน์ พุ่มจำปา
ครูบาลี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯบาลี