สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

องค์ประกอบ เทียนส่องสว่างอยู่บนฐานดอกบัวในรถม้านครลำปาง ล้อมรอบด้วยดอกบัว ๑๑ กลีบ

ความหมาย เทียนที่ส่องสว่างเปรียบประดุจดังปัญญา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวในคติทางพุทธศาสนา มนุษย์เปรียบเสมือนดอกบัว ๔ เหล่า และล้อมรอบด้วยดอกบัว ๑๑ กลีบ ความหมาย คือ คณะสงฆ์อำเภอเกาะคาทั้ง ๑๑ ตำบล คือ ตำบลศาลา, ตำบลเกาะคาเขต ๑, ตำบลเกาะคาเขต ๒, ตำบลลำปางหลวงเขต ๑, ตำบลลำปางหลวงเขต ๒, ตำบลไหล่หิน, ตำบลใหม่พัฒนา, ตำบลวังพร้าว, ตำบลนาแก้วเขต ๑, ตำบลนาแก้วเขต ๒, และตำบลนาแส่ง ให้การอนุเคราะห์ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนาสร้างศาสนทายาทที่ดี