ติดต่อเรา
โรงเรียนโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา
357 หมู่ 2   ตำบลท่าผา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281506, 0828835814
Email : somboon_w@hotmail.com


แบบฟอร์มติดต่อโรงเรียน
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :